AVLYST!

Grunna korona-viruset har vi sett oss nøydd til å avlyse sommarleiren 2020… 

Vi håper situasjonen har roa seg til hausten slik at vi kan få til ei samling da! Da er kanskje alle klare for litt påfyll av sosialt samvær og kunnskap!  

Ta vare på kvarandre i tida framover! 

Det blir uansett sommarleir neste år: 6.-11. juli 2021 

Sett av datoane! 

Om Noregs Ungdomslag
Om Noregs Ungdomslag

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.

Om Norsk Målungdom
Om Norsk Målungdom

Norsk Målungdom (NMU) er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg, og den einaste som jobbar for nynorsken og dialektane. I 2020 samarbeider NMU med Noregs Ungdomslag om Sommarleiren for andre gong.

Snapchat

Ungdomslag

Facebook

www.facebook.com/sommarleiren

Instagram

Sommarleiren

Kontakt oss

Tlf. 24 14 11 10