Vegen til sommarleiren!

Det er ganske greitt å finne fram til Skogn Folkehøgskule. Sjølve skulen ligg ein 10-minutts gåtur frå stasjonen i Skogn, og det er lett å ta både tog og buss til staden.

Med fly: Trondheim lufthamn Værnes er den nærmaste flyplassen til Skogn. Dit kan du kome deg frå både inn-, og utland. Nokon må kanskje mellomlande i Oslo, men fly til Trondheim skal stort sett vere enkelt å finne tak i. Finn informasjon om korleis du kjem deg til og frå flyplassen og kva selskap som flyr direkteruter til Trondheim på https://avinor.no/flyplass/trondheim/. For å tinge flybillettar kan det vere smart å sjekk ut ulike flyselskap og samanlikne prisar.

Med tog: Tog er kanskje den enklaste måten å kome seg til Skogn på. NSB (Vy) køyrer tog langs nesten heile Noreg, frå Stavanger og Kristiansand i sør heilt opp til Bodø i nord. Frå Trondheim lufthamn Værnes går det ofte tog nordover til Skogn, og turen frå flyplassen tek under ein time. Gå inn på www.nsb.no for å finne togtider.

NB! Hugs å seie ifrå til konduktøren at du skal av på Skogn, då ikkje alle lokalavgangar stoppar utan beskjed.

Med buss: Det går buss frå både sør og nord til Skogn. Frå Trondheim eller frå Trondheim lufthamn Værnes lufthamn kan du køyre med AtB til Skogn stasjon eller til Skogn barne-, og ungdomsskole som ligg rett ved sidan av folkehøgskulen. Sjekk ut https://www.atb.no for ruter og tider.

Kjem du nordfrå, kan du sjekke ut Nordlandsbuss sine ruter sørover. Bruk nettstaden https://177nordland.no for å finne ruter og tider.

Reisestøtte

Som tidlegare år har Noregs Ungdomslag ei ordning kor deltakarar med høg reisekostnad kan søkje om inntil 500 kroner i reisestøtte. Dette gjerast i etterkant av leiren og ved bruk av søknadsskjemaet som du finn her på heimesida eller ved å ta kontakt med rita@ungdomslag.no. Kriterium for å motta reisestøtte er at du må ha hatt reisekostnadar på over 1000 kr (etter fråtrekk frå eventuell reisestøtte fått av fylkeslaget), og at du er medlem av NU.

Fleire fylkeslag har gjort vedtak om å gje støtte til deltakarar på leir. Ta kontakt med ditt fylkeslag for å finne ut meir om kor mykje dei gjev i støtte og korleis du søkjer om støtte frå dei. 

Om arrangøren
Om arrangøren

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.

Om Norsk Målungdom
Om Norsk Målungdom

Norsk Målungdom (NMU) er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg, og den einaste som jobbar for nynorsken og dialektane. I 2019 samarbeider NMU med Noregs Ungdomslag om Sommarleiren.

Snapchat

Ungdomslag

Facebook

www.facebook.com/sommarleiren

Instagram

Ungdomslag

Kontakt oss

Tlf. 905 16 217
KOMP
Støtteordninga KOMP (Norsk musikkråd) støttar Sommarleiren 2019
Studieforbundet kultur og tradisjon
Studieforbundet Kultur og Tradisjon støttar Sommarleiren 2019
Trøndelag fylkeskommune støttar Sommarleiren 2019