Reisestøtte

Mange fylkeslag og lokallag har sett av midlar for at medlemmar skal kunne få dra på Sommarleiren. Lurer du på om akkurat du kan få støtte? Ta kontakt med laget ditt eller oss, så vidareformidlar vi informasjon.

PS. Noregs Ungdomslag løyver uansett 500kr til alle medlemmar som har meir ennn 1000kr i reisekostnader, så det skal ikkje koste skjorta å kome langvegsfrå for nokon. 

Finn fram

Solbakken Folkehøgskole ligg på Skarnes i Hedmark. Adressa er Ellingsrudvegen 10, 2100 Skarnes.

Bil

Solbakken Folkehøgskole ligg langs E16, ein halvtimes køyring unna Kongsvinger. Kjem du frå E6, kan du ta på E16 ved Ullensaker. Skulen ligg då knappe to minutt forbi Skarnes sentrum  – du ser skulen oppe til venstre.

Tog

Frå Oslo Sentralstasjon kan du ta L14 mot Kongsvinger og gå av på Skarnes. Toget tek ein times tid og går ein gong i timen. Vi sørger for lokaltransport frå stasjonen til skulen. Det tek 22 minutt å gå for den som vil det.

Fly

Solbakken Folkehøgskole ligg 50 min køyring frå Gardermoen. Ein kan ta toget til Lillestrøm og byte til L14 mot Kongsvinger og gå av på Skarnes. Vi sørgjer for guide på flyplassen for å hjelpe leirdeltakarar når dei kjem og under avreise. 

Til Sommarleiren passar vi på at alle som kjem med tog eller fly vert møtt på stasjonen/flyplassen av ein representant frå leiren. Ein skal sleppe å finne fram heilt sjølv.

Om arrangøren
Om arrangøren

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.