Mona Husby

Mona Husby

Mona Husby har drive med teater i 15 år, og har teke utdanning som musikalartist ved Bårdar Akademiet i Oslo. Etter vidaregåande studerte også Mona teater ved Solbakken Folkehøgskole i to år. Denne dama har, til trass for si unge alder, mykje erfaring i å stå på ei teaterscene, og ønskjer å vere ein instruktør som deler sin kjærleik for faget med deltakarane. Mona fortel at ho ønskjer at deltakarane skal finne gleda i teater både i seg sjølv og saman med resten av gruppa. Ho ønskjer å skape rom for alle, slik at einkvar kan ha glede av aktiviteten.  

Som instruktør har Mona haldt nokre kurs i improteater på Sommarleiren tidlegare, og det er særs gledeleg at ho skal ha improkurs på leiren også i år.

 

Om arrangøren
Om arrangøren

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.

Snapchat

Ungdomslag

Facebook

www.facebook.com/sommarleiren

Instagram

Sommarleiren

Kontakt oss

Tlf. 24 14 11 10