Torbjørn Bergwitz Lauen

Torbjørn Bergwitz Lauen

Torbjørn Bergwitz Lauen har vokse opp i folkedansmiljøet i NU og fått dansen inn med morsmjølka. Han har mange års erfaring som rettleiar i folkedans, og har ein stor og variert kunnskap om dei ulike folkedansformene. Sommarleiren er han særs godt kjent med, og han har vel moglegvis rekorden i tal leirar han har vore til stades på, både som deltakar, tilskipar og kurshaldar.
I dag sit Torbjørn i styret i NU og har eit brennande engasjement for rørsla og organisasjonen. Han er utdanna historikar og brukte masteroppgåva si til å forske på ungdomslagas historie i Norden. At Torbjørn er ein mann med mykje kunnskap sås det liten tvil om, og om du melder deg på kurs hjå han så vil du definitivt gå der ifrå at med ny lærdom.  

Torbjørn skal halde kortkurs «Songdansens løyndomar»,  «Den frilyndte tanken – til kvardag og fest», samt «Dansar på rekkjer og rad»

Om arrangøren
Om arrangøren

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.

Snapchat

Ungdomslag

Facebook

www.facebook.com/sommarleiren

Instagram

Sommarleiren

Kontakt oss

Tlf. 24 14 11 10