Historia om Sommarleiren

Årets sommarleir går av stabelen i Fana utanfor Bergen. Men visste du at dette er den femtande Sommarleiren, og at dette er andre gongen leiren er i Hordaland? Eller at Sommarleiren er eit framhald av dei tidlegare landsstemna og sommarkursa som Noregs Ungdomslag har skipa til sidan slutten av 1890-talet?

Men den første kimen til kva me no kjenner som Sommarleiren høyrer me om i 2001 når det vart skipa til “frå halling til hiphop” i samband med landsstemnet i Asker. Dette året vart det òg sendt ut innbyding til alle ungdomsringane i landet frå FLUR (Fylkeslagets ungdomsring i Aust-Agder Ungdomslag) om å kome til Lillesand i nokre dagar før landsstemnet i Asker kor dei m.a. var på utflukt til Dyreparken og vart godt kjente før dei skulle til Asker. Dette kom til å verte kalla “Noregs Ungdomsring”, og vart så populært at det vart teke opp att året etter og kvart år fram til i dag. Dei første åra varte det berre nokre dagar i framkant av festivalen. Då var det leir frå måndag til onsdag, også vart det festival frå torsdag til sundag.

Dei første åra var det òg berre kurs i folkedans, og målgruppa var for det meste dei etablerte ungdomsringane rundtom i landet. I 2008 når det var leir og festival i Lillesand vart det før første gong skipa til teaterkurs og spelkurs som gjekk parallelt med dansekurset. I 2009 vart det igjen utvida med kurs design. I samband NORDLEK i Steinkjer i 2012 vart det invitert til Nordisk Sommarleir, og kursmodellen vart endra frå parallelle langkurs til mange ulike kortkurs. I dag har vi ein kombinasjon med både lengre hovudkurs og kjappe kortkurs – noko for alle!

Oslo 2007

Oslo 2007

Vågå 2004

Tidlegare sommarleire:

2015: Porsgrunn/Skien
2014: Ørsta
2013: Kongsberg
2012: Steinkjer (Nordisk Sommarleir)
2011: Bodø
2010: Bergen
2009: Hamar
2008: Lillesand
2007: Oslo
2006: Steinkjer (I november i samband med Hilmarfestivalen)
2006: Trondheim
2005: Kirkenes
2004: Vågå
2003: Ringebu
2002: Beitostølen
2001: Asker/Lillesand

Ein ting som er sikkert er at det har vore ein del namneendringar dei siste 15 åra, og no lyt me prøve å forklare dei ulike namna og når dei vart endra. Sidan seint på 1890-talet har Noregs Ungdomslag skipa til årlege stemner, ofte kalla landstemne eller NU-stemne. I 2002 byta dei namn til Folkekulturfestivalen for å prøve å femne om eit større publikum enn berre NU-medlemmar. I 2010 vart dette endra til Folkedansfestivalen, noko den heitte fram til den vart nedlagt på landsmøtet i 2015. Den siste Folkedansfestivalen gjekk av stabelen i Ørsta i 2014. Den første “sommarleiren” i 2001 hadde eigentleg ikkje noko namn, men fekk namnet Noregs Ungdomsring i 2002. Dette vart endra til Sommarleiren i 2010.

Sjølv om Sommarleiren med andre ord ikkje er eldre enn 16 år, har NU ein lang tradisjon for å skipe til sommarkurs og stemner. Som sagt har det vorte skipa landsstemner sidan seint på 1890-talet, og fram 2006 vart det skipa til årlege sommarkurs for å utdanne instruktørar i dans og teater. Fleire av ingrediensane frå det tidlegare landsstemnet heng framleis att i dagens Sommarleir som improkappleik (tidlegare kalla SMITS, altså Stemnemeisterskap i teatersport), nattdebatt og storslagen dansefest på laurdagen (tidlegare kalla leikfest).

Sommarleiren 2011

Bodø 2011

Kongsberg 2013