Historia om leiren

Sommarleiren i 2021 skal gå av stabelen på Trøndertun Folkehøgskole i Trøndelag. Etter eit opphald i 2020 på grunn av koronaviruset, blir dette andre gong Noregs Ungdomslag og Norsk Målungdom har felles leir.

For Noregs Ungdomslag blir leiren den 18. i rekka, som eit framhald av dei tidlegare landsstemna og sommarkursa som Noregs Ungdomslag har skipa til sidan slutten av 1890-talet. Men den første kimen til kva me no kjenner som Sommarleiren høyrer me om i 2001 når det vart skipa til “frå halling til hiphop” i samband med landsstemnet i Asker. Dette året vart det òg sendt ut innbyding til alle ungdomsringane i landet frå FLUR (Fylkeslagets ungdomsring i Aust-Agder Ungdomslag) om å kome til Lillesand i nokre dagar før landsstemnet i Asker kor dei m.a. var på utflukt til Dyreparken og vart godt kjente før dei skulle til Asker. Dette kom til å verte kalla “Noregs Ungdomsring”, og vart så populært at det vart teke opp att året etter og kvart år fram til i dag. Dei første åra varte det berre nokre dagar i framkant av festivalen. Då var det leir frå måndag til onsdag, også vart det festival frå torsdag til sundag.7Dei første åra var det òg berre kurs i folkedans, og målgruppa var for det meste dei etablerte ungdomsringane rundtom i landet. I 2008 når det var leir og festival i Lillesand vart det før første gong skipa til teaterkurs og spelkurs som gjekk parallelt med dansekurset. I 2009 vart det igjen utvida med kurs design. I samband NORDLEK i Steinkjer i 2012 vart det invitert til Nordisk Sommarleir, og kursmodellen vart endra frå parallelle langkurs til mange ulike kortkurs. I dag har vi ein kombinasjon med både lengre hovudkurs og kjappe kortkurs – noko for alle!

Ein ting som er sikkert er at det har vore ein del namneendringar dei siste 17 åra, og no lyt me prøve å forklare dei ulike namna og når dei vart endra. Sidan seint på 1890-talet har Noregs Ungdomslag skipa til årlege stemner, ofte kalla landstemne eller NU-stemne. I 2002 byta dei namn til Folkekulturfestivalen for å prøve å femne om eit større publikum enn berre NU-medlemmar. I 2010 vart dette endra til Folkedansfestivalen, noko den heitte fram til den vart nedlagt på landsmøtet i 2015. Den siste Folkedansfestivalen gjekk av stabelen i Ørsta i 2014. Den første “sommarleiren” i 2001 hadde eigentleg ikkje noko namn, men fekk namnet Noregs Ungdomsring i 2002. Dette vart endra til Sommarleiren i 2010.

Sjølv om Sommarleiren med andre ord ikkje er eldre enn 17 år, har NU ein lang tradisjon for å skipe til sommarkurs og stemner. Som sagt har det vorte skipa landsstemner sidan seint på 1890-talet, og fram 2006 vart det skipa til årlege sommarkurs for å utdanne instruktørar i dans og teater. Fleire av ingrediensane frå det tidlegare landsstemnet heng framleis att i dagens Sommarleir som improkappleik (tidlegare kalla SMITS, altså Stemnemeisterskap i teatersport), nattdebatt og storslagen dansefest på laurdagen (tidlegare kalla leikfest). 

Tidlegare sommarleirar:

 • 2019: Skogn Folkehøgskole
 • 2018: Solbakken Folkehøgskole
 • 2017: Fana Folkehøgskole
 • 2015: Porsgrunn/Skien
 • 2014: Ørsta
 • 2013: Kongsberg
 • 2012: Steinkjer (Nordisk Sommarleir)
 • 2011: Bodø
 • 2010: Bergen
 • 2009: Hamar
 • 2008: Lillesand
 • 2007: Oslo
 • 2006: Steinkjer (I november i samband
 • med Hilmarfestivalen)
 • 2006: Trondheim
 • 2005: Kirkenes
 • 2004: Vågå
 • 2003: Ringebu
 • 2002: Beitostølen
 • 2001: Asker/Lillesand
Om Noregs Ungdomslag
Om Noregs Ungdomslag

Sommarleiren er er tilskiping i regi av Noregs Ungdomslag (NU). Organisasjonen vart skipa i 1896, og har som føremål å skape engasjement og levande lokalmiljø, gjennom folkelege kulturaktivitetar.

Om Norsk Målungdom
Om Norsk Målungdom

Norsk Målungdom (NMU) er den største ungdomsorganisasjonen for språk i Noreg, og den einaste som jobbar for nynorsken og dialektane. I 2019 samarbeider NMU med Noregs Ungdomslag om Sommarleiren.

Snapchat

Ungdomslag

Facebook

www.facebook.com/sommarleiren

Instagram

Sommarleiren

Kontakt oss

Tlf. 24 14 11 10